تماس با ما

خیابان دکترفاطمی غربی- خیابان اعتمــادزاده – روبروی سفارت کشور پاکستان کانون بازنشستگــان ن. م. اجا

 تلفن :  66941590 – 66945759 -66940351الی 2

طرح همسان سازی و وام های توانمندسازی بازنشستگان اجا

پیگری کانون بازنشستگان نیروهای مسلح اجا در مورد وام های توانمندسازی و طرح همسان سازی و سایر مطالبات معوقه اعضاء بازنشسته اجا از ساتا.

جهت مشاهده متن نامه لطفاً کلیک نمائید.