تاریخچه تشکیل کانون

سنگ بنای کانون بازنشستگان نیروهای مسلح، در اوایل دهه 30 گذارده شده است آنگونه که سرلشگر بازنشسته فضل الله زاهدی به فکر تأسیس کانون می افتد و پس از انجام هماهنگیهائی با چند نفر از افسران ارتش، آگهی هایی در روزنامه ها چاپ و از بازنشستگان و مستمری بگیران برای تشکیل هیئت مدیره کانون دعوت به عمل می آورد. در اجابت این دعوت، در روز 1330/12/14 تعداد 50 نفر از افسران بازنشسته در جلسه مورد نظر حاضر و انتخابات هیئت مدیره به عمل می آید و بر اثر آن، 15 نفر به عنوان اعضاء اصلی و 3 نفر نیز عضو علی البدل انتـخاب می شوند.

 


 

متعاقب این اقدام، محلی درخیابان خانقاه، کوچه درختی به مبلغ مــاهانه 800 تومان اجاره می کنند و متعهد می شوند هر یک از اعضاء کانون مبلغی در حدود پانصد تومان برای اداره امور کانون پرداخت نمایند. علاوه بر آن، به جهت تأمین کسری منابع مالی، وامهائی از بانک سپه دریافت می شده است و برخی از اعضاء نیز مبالغی اضافه بر ماهانه مقرری می پرداخته اند. پس از چندی، تعدای از افسران بازنشسته شهربانی و ژاندارمری آن زمان نیز درخواست عضویت می کنند که با قبول درخواست ایشان کانون بازنشستگان نیروهای مسلح، عملا" در پایان سال 1331 با حضور بازنشستگان ارتش، ژاندارمری و شهربانی شکل می گیرد و کار خود را با عضویت افسران بازنشسته سـه ارگان مذکور تداوم می بخشد. تعداد افسران عضو کانون تا اواخر سال 1333 حدود 540 نفر بوده و در این سال حدود 200 نفر از درجه داران بازنشسته نیـز درخواست عضویت می‌نمایندکه سالهای بعدی به عضویت کانون در آمده و نام کانون از "کانون افسران بازنشسته" به "کانون افسران و درجه داران بازنشسته نظامی" تغییر می یابد.


اولین اساسنامه رسمی کانون (غیر از متن ابتدایی که در زمان زاهدی تنظیم شده بود) در سال 1336 تهیه و به شماره 361 در تاریخ1336/08/04 در اداره کل ثبت شرکتها به ثبت می رسد. در سال 1338، شعبات کانون در استانهای اصفهان ، خراسان، آذربایجان شرقی، کردستان و لرستان ایجاد می شود و در سال 1343 اساسنامه جدید کانـون بازنشستگان نیروهای نظامی تهیه و در سال 44 به تصویب فرمانده کل نیروهای مسلح وقت می رسد. قابل ذکر است که در تمام این سالها، رئیس کانون از سوی فرمانده کل انتخاب می شده  است.

 

کانون به واسطه عدم مدیریت قوی و مناسب، بین سالهای 48 الی 57 دچار نوسانات و مشکلات عدیده ای گردیده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1366 نیز سر و سامانی نداشته است تا اینکه در سال 1366 سرتیپ 2 فنی هوائی مرحوم علی اکبر ایمانی طی حکمی از سوی ریاست محترم جمهوری و ریاست شورایعالی دفاع وقت به سمت رئیس کانون افسران و درجه داران بازنشسته منصوب و اساسنامه جدید آن در سال 1367 به تصویب ریاست محترم جمهور وقت (مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا) می رسـد و نام آن به "کانون بازنشستگان نیروهای مسلح" تغییر می یابد. کانون از آن سال تاکنون مسیر پر نشیب و فرازی را طی کرده و از نظر جهت گیری به سوی رسالتی که بر دوش داشته است، سطوح کمی و کیفی خدمات خود را نیز ارتقاء داده است.


اینک کانون بازنشستگان نیروهای مسلح متشکل از ستاد تهران و 117 شعبه و نمایندگی در سراسر کشور با برخورداری از تدابیر، سیاستها و رهنمودهای مقام عظمای ولایت که در شأن فرماندهی کل نیروهای مسلح، ریاست عالیه کانون را نیز برعهده دارند، در چارچوب ساختاری منسجم که در سال 1385 به تصویب رسیده و پیاده شده است، بر تمامی تعهدات رسمی خود در قبال حدود پانصد هزار نفر عضو از بازنشستگان و مستمری بگیران ارتش و نـاجا که از قانـون ارتش تبعیت می کنند، پایبند بوده و به یاری خداوند و حمایت فرماندهی معظم، تحقق هدف آرمانی "تدارک فیش دوم برای بازنشستگان"را بعنوان نماینده بازنشستگان و مستمری بگیران با همکاری سازمانها و نهادهای ذیربط اجرائی در سرلوحه تمامی اقدامات و برنامه های خود قرار داده است.